Ovo je arhivska stranica. Povratak na aktualne stranice

Objavljeni zaključci i preporuke za unaprjeđenje položaja ICT struke u Hrvatskoj

Iz našeg Tjedna ICT zanimanja i digitalnih kompetencija i njegovih događanja, okruglih stolova, rasprava i tribina proizašlo je dosta kvalitetnih zaključaka i preporuka za unaprijeđenija položaja domaće ICT struke i industrije.

Svi su zaključci upućeni ključnim institucijama u Hrvatskoj kako bi se u budućnosti neke od preporuka realizirale, naročito u segmentu koji se odnosi na povećanje broja ICT stručnjaka koje obrazujemo, kao i poticanja mladih žena da se odluče za razvoj karijere u ICT sektoru.

Vlade, industrije, nevladine organizacije, akademske zajednice i ostali ključni dionici iz trideset i šest zemalja ujedinili su snage s Europskom komisijom i pridružili se obilježavanju eSkills tjedna, kako bi se poveli daljnji koraci vezani uz provedbu strategije „Digitalna Europa do 2020 – nova radna mjesta za rast gospodarstva“. Svi sudionici u sklopu ove inicijative potpisali su Kopenhašku deklaraciju sa svrhom da se zacrtanim načelima ove deklaracije vode sve zemlje potpisnice u nastojanjima da se poveća ukupna informatička pismenosti svih građana te nivo digitalnih i stručnih IT kompetencija, a time dostigne i ukupna viša razina konkurentnosti gospodarstava.

U Hrvatskoj, kao i u ostatku Europe, kontinuirano raste potreba za kvalificiranim ICT stručnjacima, a tehnologija postaje sve integriranija u naše svakodnevne i poslovne procese. Bez tehnologije i informatičkih kompetencija nemoguće je govoriti o izgradnji konkurentski zasnovanih i inovativnih gospodarstava“, naglasio je Hrvoje Balen, predsjednik Upravnog vijeća Visoke škole za primijenjeno računarstvo Algebra te jedan od nacionalnih kontakata za provedbu ove inicijative, ujedno i potpisnik Kopenhaške Deklaracije. „Ovih dana OECD je objavio usporedno istraživanje po kojem se vidi da tek 10 posto srednjoškolaca u Hrvatskoj želi raditi u bilo kakvim inženjerskim zanimanjim što je ispod prosjeka razvijenih zemalja, a što nam govori i o činjenici koliko još moramo raditi na promociji u nadolazećim godinama.

 

Preporuke i zaključci proizišli iz provedbe „Europskog tjedna ICT zanimanja i digitalnih kompetencija“ u Hrvatskoj

Ključne preporuke za rast i razvoj domaće ICT industrije

 • Smanjiti udio opterećenja porezima i davanjima na rad, kako bi IT sektor bio konkurentniji u međunarodnoj tržišnoj utakmici, a Republika Hrvatska prihvatljivija za privlačenje direktnih stranih investicija
 • Poticati visoko obrazovanje ICT radne snage i bitno bržu integraciju iste u gospodarstvo
 • Uvesti dostupnost širokopojasnog Interneta u formi temeljnog građanskog prava – „tehnologija dostupna svima“
 • Sistematizirati i organizirati strateške IT projekte središnje države, uz odabir dobavljača isključivo prema transparentnim i tržišno prihvatljivim principima
 • Snažno poticati izvoz informatičkih proizvoda i usluga implementiranih na domaćem ili drugim tržištima

Ključne preporuke za unapređenje ICT struke

 • Točnije klasificirati potrebe za ICT radnim mjestima i kompetencijama ljudi radi boljeg praćenja, integracije i mobilnosti radne snage (revidirati NKZ)
 1. Integrirati Europski okvir kompetencija u Hrvatski kvalifikacijski okvir (www.ecompetences.eu)
 • Proširiti godišnje istraživanje o potrebama radnih mjesta i uključiti ICT struku
 • Predviđati potrebe za ICT zanimanja kroz višegodišnji period i uključenje sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo

Ključne preporuke za obrazovanje ICT kadra

 • Uvesti obaveznu informatiku i računarstvo na sve razine obrazovanja:
 1. značajno ojačati kompetencije profesora informatike u osnovnim i srednjim školama
 2. dovršiti projekt ECDL certifikacije nastavnika (cca 20.000 ih nije bilo zahvaćeno)
 3. Predvidjeti vrijeme i sredstva za pripremu novog IT kurikuluma
 4. Osigurati više vremena za trajno usavršavanje nastavnika
 • Provesti e-vještine kroz sve nastavne predmete
 • Provjeriti stvarne ishode učenja ICT studija i dati preporuke usklađenja s potrebama tržišta rada, znanosti i istraživanja
 • Repozicionirati programe ICT prvostupnika u obrazovnim institucijama i gospodarstvu (većina radnih mjesta i potreba poslodavaca za ICT stručnjacima zapravo se može zadovoljiti  prvostupnicima)
 • Optimalno iskoristiti postojeću mrežu akreditiranih obrazovnih institucija
 • Značajno povećavati sustavno organiziranu praksu u tvrtkama
 1. Uvesti stažiranje kao obavezni dio nastave – tvrtke kao nastavni centri
 2. Osigurati pomoć tvrtkama u izgradnji unutarnjih kapaciteta – mentora
 3. Uvesti podršku ljetnim školama u organizaciji ICT tvrtki

Ključne preporuke za promoviranje ICT profesionalizma na svim razinama

 • Izgrađivati obrazovnu odgovornost pojedinaca (koliko košta moje školovanje, što ću raditi po završetku školovanja)
 • Pomicati fokus s financiranja ustanova na financiranje pojedinaca
 • Predstavljati i promovirati ICT zanimanja još u osnovnim školama
 • Uključiti što veći broja djevojaka/žena  u ICT
 • Organizirati redovne posjete ICT poslodavaca osnovnim i srednjim školama

Ključne preporuke za zadržavanje najkvalitetnijih ICT pojedinaca u Hrvatskoj

 • Dati podršku domaćoj ICT industriji za otvaranje novih radnih mjesta kroz ustupanje uspješnih softverskih rješenja
 • Raditi na proaktivnom privlačenju stranih investicija u ICT područje kroz oslobođenje izvoznika od poreza na dobit
 • Poticati ICT  tvrtke na otvaranje tehnološko-razvojnih centara
 • Poticati dokvalifikacije i dovršetke studija u ICT području (pred-bolonjci)
 • Poticati ICT poduzetništvo i pokretanja start-up ICT tvrtki

Ključne preporuke za povećanje ukupne informatičke pismenosti građana

 • Započeti sustavni rad na programima stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, kod široke populacije zaposlenih u potencijalno ugroženim gospodarskim granama
 • Osigurati porezna oslobođenja za građane koji investiraju u vlastito obrazovanje
 • Poticati lokalnu samoupravu da kreiraju programe za informatičko opismenjavanje manjina, socijalno ugroženih i građana treće životne dobi
 • Osigurati dodatno informatičko opismenjavanje, prekvalificiranje i doškolovanje za zanimanja ICT struke kod dugotrajno nezaposlenih

Ključne preporuke za privlačenje djevojaka/žena u ICT zanimanja i struku

Na svim hrvatskim sveučilištima studentice čine većinu diplomiranih, njih oko 59 posto, dok ih na ICT studijima ima tek 16 posto. S druge strane, žene su u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako zbog činjenice da su često diskriminirane zbog privatnih okolnosti –  naročito ako imaju djecu ili ih planiraju imati. Prosječna plaća u ICT sektoru je značajno viša u odnosu na prosječnu hrvatsku plaću, ali je sustav i dalje diskriminirajući u pogledu plaća žena. U svim sektorima prosječna plaća žene u prosjeku je niža za 11 posto u odnosu na plaću muškarca, a podaci za ICT sektor pokazuju da su plaće žena u Hrvatskoj 13 posto niže u odnosu na ista radna mjesta na kojima se nalaze muškarci. Poticati žene na ICT zanimanja znači pružiti ženama mogućnost boljeg zaposlenja i većih prihoda te u konačnici i ekonomsku snagu i neovisnost. U nastavku preporuke koje su proizišle iz radionice sa ciljem da se potaknu mlade žene da se odluče na razvoj karijere u ICT sektoru te kako razbiti društveni stereotip o IT zaposlenjima kao tradicionalno muškim zanimanjima.

Promovirati ICT zanimanja među djecom i mladima uz uvažavanje rodne perspektive

 • Organizirati predavanja i prezentacije ICT stručnjaka/inja u osnovnim i srednjim školama koje će prezentirati raznolikost, kreativnost i inovativnost zaposlenja u ICT-u pri čemu je potrebno, u svrhu širenja popularnosti ICT-a među djevojčicama i djevojkama, uključiti što veći broj žena iz ICT sektora da izvode te prezentacije kako bi one ujedno bile i role modeli za djevojčice i djevojke.
 • Organizirati posjete učenika/ca tehničkim fakultetima i ICT poduzećima gdje bi mladi imali priliku vidjeti što se sve radi u ICT-u.
 • Uz mlade, potrebno je osvijestiti i roditelje o prednostima odabira ICT zanimanja, posebice za djevojčice.
 • Promovirati ICT zanimanja u medijima.
 • Unaprijediti sustav profesionalne orijentacije za učenike/ce te usvojiti rodno osjetljiv pristup.

Suzbijati stereotipe o tehničkim zanimanjima kao muškim zanimanjima

 • Educirati roditelje i profesore/ice o rodnim stereotipima.
 • Ukloniti rodne stereotipe iz udžbenika.
 • U medijima promovirati žene u ICT sektoru.
 • Kreirati web stranicu/blog koja bi predstavljala žene u ICT sektoru te njihova iskustva.
 • Poticati korištenje tehničke opreme među djevojčicama.
 • Podizati tehničko samopouzdanje i kompetencije među djevojčicama.
 • Provoditi dodatne kampanje promocije ICT zanimanja među djevojčicama kako bi one vidjele ta zanimanja kao opciju za sebe.

 Unaprijediti informatičko obrazovanje u osnovnim i srednjim školama

 • Organizirati programe usavršavanja za profesore/ice informatike kako bi bili u korak s trendovima u ICT-u (radionice ili gostujuća predavanja o uspješnim postignućima i/ili aktualnim trendovima u ICT-u)
 • Unaprijediti materijalni položaj učitelja/ica i profesora/ica te kreirati sustav nagrađivanja onih najuspješnijih.
 • Osigurati jednake uvjete za informatičko obrazovanje u svim školama u Hrvatskoj.
 • Kreirati kurikulum za informatičko obrazovanje koje će poticati učenike/ce na kreativnost i inovacije te poticati praktični rad kroz realizaciju projekata.
 • U osnovnim školama koristiti multimedijalne edukativne materijale koji potiču učenje matematike, programiranje i ostale tehničke vještine.
 • Povećati satnicu informatičkog obrazovanja u gimnazijama, ali i ostalim srednjim školama.
 • Unaprijediti ICT znanja i vještine svih unutar školskog sustava kako bi mogli više koristiti suvremene tehnologije u nastavi.
 • Uvesti predmet informacijske pismenosti u sklopu razredne nastave (od 1. do 4. razreda)
 • Ukoliko ne postoje dodatna financijska sredstva aktivirati lokalnu zajednicu kako bi pomogla
 • Promovirati već postojeće alate i e-learning sustave

Poticati odrasle na ICT obrazovanje

 • Kreirati državno financirane programe prekvalifikacije za ICT zanimanja.
 • Osigurati nezaposlenima volontersku  praksu kod ICT poslodavaca.
 • Posebno poticati žene na ICT zanimanja te uvesti rodnu perspektivu u sve materijale i programe prekvalifikacije (koristiti izraze u ženskom rodu, grafički materijal treba prikazivati žene i slično).
 • Organizirati info-seminare o perspektivi zaposlenja u ICT sektoru za nezaposlene osobe.
 • Poticati razvoj online honorarnih poslova za nezaposlene osobe.