Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu uvođenja kvalitetnije nastave informatike u osnovne škole

Inicijativa „eSkills for Jobs“ i njeni partneri pozivaju na iskazivanje interesa sve udruge, zaklade i sl. koje se aktivno bave tematikom kodiranja, programiranja, aplikativne robotike i sličnim, a koji se žele priključiti akciji za uvođenje kvalitetnije nastave informatike u osnovne škole.

Cilj je ovog javnog poziva okupiti udruge koje imaju želje i mogućnosti ponuditi kvalitetan sadržaj, koji su spremne oblikovati u fakultativne radionice kojima bi se u što kraćem roku podigla kvaliteta dostupnog sadržaja informatike i robotike čim većem broju djece u osnovnim školama.

Radionice bi bile fokusirane na područje STEM-a, s naglaskom na informatici, računalnom programiranju te razvijanju kreativnog i logičkog razmišljanja kod djece.

Interes i spremnost za sudjelovanje na volonterskoj bazi, udruge mogu iskazati popunjavanjem upitnika objavljenog na web stranicama inicijative.

Po primitku svih zainteresiranih prijava, inicijativa „eSkills for Jobs“ pripremit će registar prijavljenih programa i provoditelja programa te ga učiniti javno dostupnim svim zainteresiranima, objavom na web stranicama inicijative.

Povratak na početnu stranicu inicijative