Master Guru IT Challenge: 2. zadatak

Timovima koji su uspješno riješili prvi zadatak našeg natjecanja “Master Guru IT Challenge” poslali smo jučer i drugi, konačni zadatak, za koji natjecatelj imaju rok za slanje rješenja do 20. prosinca u ponoć.

Drugi zadatak glasi ovako:

Nacionalna turistička zajednica želi sustavno unaprijediti i podići kvalitetu turističkih usluga u zemlji te dobiti bolji uvid u zadovoljstvo gostiju. Iako slični servisi postoje, turistička zajednica želi razviti sustav kroz koji će dobivati povratne informacije o zadovoljstvu turista rezerviranim smještajem.

Potrebno je osmisliti sustav na koji bi se tehnološki ovakav proces mogao jednostavno implementirati kako bi rezultati vezani uz zadovoljstvo turista bili vidljivi odmah, i u realnom vremenu, te kako bi nacionalna ili lokalna turistička zajednica mogle odmah intervenirati u slučaju značajnijih problema u pojedinom mjestu. Sustavom bi se naročito nadgledala kvaliteta smještaja u privatnom smještaju, široko rasprostranjenom u Hrvatskoj, a gdje je često teško direktno prikupiti podatke o zadovoljstvu.

Osim prijedloga tehnološkog rješenja koje bi omogućilo prikupljanje takvih podataka, sustav mora omogućiti i način povratne komunikacije i drugih savjeta koje je potrebno primijeniti kako bi pojedina smještajna jedinica mogla unaprijediti svoje usluge. Razmislite i predložite i druge moguće nadogradnje sustava koje bi mogle biti realizirane ili otvorene prema korisnicima i javnosti jednom nakon što postoji osnovni element baze ocjena i komentara korisnika.

Osmisliti i model kroz koji bi se u predloženi sustav uključile i korisne informacije s društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter), sustava preko kojih su turisti eventualno realizirali svoj dolazak u RH (npr. booking.comairbnb.com) i informacija s tražilica (npr. Google).

Uzeti u obzir da neke tražilice osiguravaju i predikciju određenih događanja. Ostaviti mogućnost i marketinških kampanja kroz predloženi sustav, budući je za očekivati pojačan interes poslovnih subjekata iz lokalne zajednice za privlačenjem potencijalnih kupaca ili korisnika usluga u mjestu privremenog boravka ili proputovanja. Razraditi poslovni model sustava, kako bi se opravdala investicija. Kritički ocijeniti sustav – kolika je dodatna vrijednost za sve uključene dionike? Koje su prednosti i nedostaci sustava i poslovnog modela?

Natjecanje možete pratiti kroz niz članaka koji su objavljeni ovdje.