Pravila natjecanja “Master Guru IT Challenge 2015”

Organizator 

Organizator ovog natjecanja je “eSkills for Jobs” inicijativa čiji su partneri u provedbi ovog natječaja „Visoko učilište Algebra“ kao nacionalni koordinator inicijative „eSkills for Jobs“ i Hrvatska udruga poslodavaca.

Vrijeme natjecanja

Natjecanje službeno započinje 1. studenoga 2015. 16. studenoga 2015. godine i odvija se u dva kruga. Završetak natjecanja predviđen je sredinom prosinca, u skladu s rasporedom koji je definiran daljnjim člancima.

Organizatori zadržavaju pravo produljenja trajanja natjecanja ili promjene pojedinih termina zbog više sile ili nepredvidljivih tehničkih problema prilikom provedbe.

Pravo sudjelovanja

U natjecanju mogu sudjelovati studenti svih učilišta, visokih škola / veleučilišta i fakulteta iz Hrvatske, okupljeni u timovima od maksimalno 4, a minimalno 2 studenta/člana po timu.

Natjecatelji pravo na sudjelovanje u natjecanju ostvaruju ispunjavanjem i podnošenjem prijave do 1. studenog 2015. do kraja dana.

Prijava se sastoji od imena i prezimena svih članova tima, učilišta, veleučilišta ili fakulteta koji pohađaju te kratke prezentacije u kojoj će na kreativan način prezentirati članove svog tima. Prezentacija može biti u tekstualnom, grafičkom, video ili nekom drugom obliku koji natjecatelji smatraju poželjnim.

Organizatori natjecanja zadržavaju pravo diskvalifikacije timova koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ili koji se nisu prezentirali na za žiri, organizatora i javnost prihvatljiv način. Diskvalificirani timovi bit će o tome obaviješteni nakon proteka roka za prijavu.

Upute o načinu slanja inicijalne prijave kao i rješenja pojedinih daljnjih krugova natjecanja bit će objavljena na web stranici projekta, www.eskills.hr.

Tema natjecanja

Studentima će biti predstavljeni poslovni problemi za koje će oni, u okviru svog tima, morati osmisliti kreativno rješenje koje se temelji na suvremenim tehnologijama, no koje, osim razumijevanja tehnologija, pokazuje i razumijevanje poslovnih potreba današnjih tvrtki, odnosno uključuje ekonomski aspekt izvedivosti tog rješenja i procjenu troškova.

Cilj je natjecanja potaknuti studente na korištenje digitalnih vještina i ujedno skrenuti pozornost javnosti na potrebu razvijanja i korištenja digitalnih vještina u svakodnevnom životu i poslovanju.

Format natjecanja

Natjecanje se odvija u preliminarnom i 2 (dva) natjecateljska kruga.

Natjecanje započinje preliminarnim krugom tijekom kojeg se primaju prijave te dodatno dva natjecateljska kruga u sklopu kojih će se rješavati poslovni problemi, nakon čega se biraju najuspješniji timovi i proglašavaju pobjednici.

U preliminarnom krugu, natjecatelji moraju na kreativan način (birajući medij po vlastitom izboru) predstaviti članove svog tima. Preliminarni krug traje u periodu zaprimanja prijava, do 1. studenoga 2015. 15. studenoga 2015. u ponoć.

(Odlukom organizacijskog odbora inicijative eSkills i natjecanja Master Guru IT Challenge, 2. studenoga odlučeno je da će se prijave produžiti do 15. studenoga.)

Potom slijedi prvi krug natjecanja u kojem žiri natjecateljima zadaje zadatak u obliku poslovnog problema kojeg oni moraju riješiti u roku od 14 dana. Rješenje zadatka potom predaju žiriju na ocjenjivanje. Prvi krug traje do 15. studenoga 2015.  29. studenoga 2015. u ponoć, što je krajnji rok do kojega natjecatelji moraju predati rješenja svojih zadataka.

Rezultate prvog kruga i imena timova koji su prošli u drugi krug žiri će objaviti najkasnije do ponoći, 22. studenoga 2015. 6. prosinca 2015. na web stranici www.eskills.hr.

U drugom, finalnom krugu, žiri odabire 5 (pet) najuspješnijih timova iz prvog kruga i zadaje im poslovni problem koji oni trebaju riješiti u roku od 14 dana, s rokom do 6. prosinca 2015. 20 prosinca 2015. Rješenje zadatka potom predaju žiriju na ocjenjivanje.

Žiri će timove koji su sudjelovali u drugom krugu ocijeniti do 13. prosinca 2015. 27. prosinca 2015. u ponoć te će ih sve pozvati na završno događanje.

Timovi iz drugog kruga nastupit će na konačnom događanju tijekom kojega moraju prezentirati svoja rješenja pred žirijem te će, uz ostale ocjene koje su osvojili u drugom krugu, tom prilikom biti bodovan i prezentacijski dojam.

Završno događanje održat će se u periodu od 15. prosinca 2015. do 21. prosinca 2015. u prvoj polovici siječnja 2016. a točan će datum biti objavljen na društvenim mrežama i drugim komunikacijskim kanalima inicijative “eSkills for Jobs” te će o njemu biti na vrijeme obaviješteni svi natjecatelji.

Format rješenja zadataka

Predložena rješenja zadataka u svim krugovima moraju sadržavati konkretan prijedlog rješenja postavljenog poslovnog problema, moraju koristiti tržišno dostupnu informacijsku i računalnu tehnologiju te moraju imati ekonomski element u vidu procjene troškova implementacije pojedinog rješenja.

Rješenja moraju biti prezentirana u obliku PowerPoint ili Prezi prezentacije i pratećeg videa u kojem jedan ili više članova tima objašnjava rješenje. Video treba biti kraće forme do maksimalno 3 minute trajanja.

Predloženo rješenje također mora sadržavati i procjenu troškova implementacije predloženog rješenja, odnosno natjecatelji moraju objasniti zašto bi se zamišljeni korisnik trebao, s poslovno-tehnološke strane, odlučiti baš za njihov koncept.

Rješenja ne moraju nužno sadržavati kodove ili konkretne programske kodove, međutim natjecatelji se potiču da skiciraju i pokušaju čim više vizualno prezentirati prijedloge svih rješenja – uključujući prikaz dijagrama, sučelja, grafičkih vizuala, weba, mobilnih aplikacija ili što god drugo predlažu u sklopu svojega rješenja – na bilo koji način koji konkretno vizualizira način na koji bi pojedino rješenje bilo realizirano u praksi, a kako bi rješenje zadatka bilo što zornije prikazano.

Ocjenjivanje

Radove ocjenjuje ocjenjivački žiri koji okuplja organizator, a sastavljen je od uglednih poslovnih ljudi iz hrvatske poslovne zajednice.

Žiri čine: Davor Majetić, direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Adrian Ježina, član uprave Vipneta, Ante Mandić (predsjednik uprave IN2) i Hrvoje Balen (predsjednik Upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra).

Članovi žirija u ocjenjivanju će koristiti bodovni sustav pri čemu je maksimalan broj bodova u određenoj kategoriji 5, a minimalan 1.

Radovi se ocjenjuju u kategorijama:

  • Izvedivost (uključujući i tehnološku i ekonomsku izvedivost),
  • Inovativnost (rješenja moraju biti drugačija od onog što se već nudi na tržištu, ili pružiti neki novi do sada neotkriveni ugao iz kojeg se poslovni problem rješava),
  • Kreativnost u predstavljanju rješenja (sloboda izbora načina prezentacije rješenja: video, grafika, animacije, slajdovi, grafički elementi itd.)

Najbolji timovi koji će nakon drugog kruga natjecanja nastupati na završnom događanju bit će ocjenjivani i po dodatnom kriteriju uspješnosti javne prezentacije rješenja pred žirijem. Ta ocjena u konačnici utječe na ukupnu ocjenu i poredak prva tri najbolja tima.

Konačni rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama organizatora (www.eskills.hr), kao i na javnom događaju koji će se održati sredinom prosinca 2015.

Sve odluke žirija su konačne.

Nagrade

Predviđene su nagrade za prva tri mjesta.

  1. mjesto – Put na “Pioneers Festival” koji se održava 24. i 25. svibnja 2016. u Beču. Nagrada obuhvaća put, obilazak festivala, turistički obilazak Beča i dva noćenja s doručkom u hotelu u Beču
  2. mjesto – Sponzorske nagrade organizatora
  3. mjesto – Sponzorske nagrade organizatora

Zaštita podataka

Osobni podaci prikupljeni u sklopu natjecanja koristit će se u skladu sa standardima organizatora natjecanja. Organizatori se obvezuju da će s osobnim podacima natjecatelja postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i vlastitim praksama zaštite privatnosti. Organizatori natjecanja neće osobne podatke natjecatelja predati trećoj strani u komercijalne svrhe.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11) natjecatelji imaju pravo zatražit popis svojih osobnih podataka koje organizatori imaju u svojim bazama, za što organizatori mogu tražiti novčanu nadoknadu. Prema istom zakonu imaju pravo tražiti da se netočni podaci isprave.

Prijavnica za natjecanje “Master Guru IT Challenge”